...

ประกาศหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๒๗๘๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง)